Välkommen !

Jag har ett passionerat förhållande till färgen.
Färgen är min vägvisare in till mitt inre landskap, till mina arkaiska rötter och till det okända.
Jag känner mig som en våg när färgen flödar. Vågen drar fram genom storm, oro, regn och sol över atlanten för att till sist nå stranden och klipporna. Vågen slår emot klipporna och ger sedan tillbaks all visdom till havet. Det är så jag upplever måleriet, när färgen och formen möts då väcks all visdom och erfarenhet upp från min historia. Det är också då allt känns evigt.
Livet och döden finns alltid närvarande likaså kärleken till livet. Jag bär på en urkraft och den vårdar jag i allt tecknande av människan och naturen. När jag tecknar kroki lagrar jag ett rikt formspråk.
Musik och rytmer ligger mig varmt om hjärtat och det återkommer i mina krokier, då man fångar form, rytm och rörelse. Att teckna kroki är som att upptäcka ett språk, att pröva det och behärska det mer eller mindre. Krokitecknandets egenart är den korta tidens koncentration, det improviserade äventyret.
Måleriet är ett sökande efter urfadern, frågor till universum. Svaren finns i det som växer fram i berättandet på duken.
Två gånger om året reser jag till Andalusien i Spanien och målar landskapet som känns ursprungligt och vackert. Måleriet är en resa i tid och rum.

Anne Marie Roughead

 

Det finns bara en sång
Det finns bara en rytm
Sången är längtan
Rytmen är pulsen
Sången, rytmen, melodin gör ramen men inte bilden
Sökandet är efter bilden
Sökandet är för konstnären
Sökandet är för människan och sökandet fortsätter